fbpx

IDsys-il valmis tootmise jälgimise terviklik riistvara ja tarkvara RFID lahendus akende tootmise ettevõttele. Lahendus hõlmab lähteandmete saamist tootmise tarkvarast, kogu tootmises liikuva kauba kontrolli kuni kaubaautodele väljastuseni, kogu info logimist, arhiveerimist ja informatsiooni tagasikirjutamist tellija raamatupidamise tarkvarasse.  Lahenduses sisaldub täiemõõtmeline serveri lahendus. Lahendatud on kogu mitmeetapiline andmevahetus tellija raamatupidamisega, RFID tag.ide printimine (koos tarnitud Zebra printeritega), lugemine RFID väravatega, lugemine ja komplekteerimine RFID käsilugejatega. Lahendus sisaldab ka väljastava kauba komplektsuse kontrolli käsilugejatega ja RFID väravatega.
Teostati palju keerulisi tootja põhised lahendusi, sh kasutajate veebi lehed, erinevad ekraani vaated, laoväljastuse ja autoväljastuse toimingud, kasutajate personaalsed seadistused käsilugejates sõltuvalt kasutuse kohast, kasutaja liidesed käsilugejatele, kauba tagastuse ja kvaliteedi kontrolli lahendus. Teostati mitmete erijuhtude lahendused, lisanduvate toodede liikumine tarneahelas ja nende kontroll kuni väljastuseni. Täiendavalt teostati tarneahela osana kauba väljastuse kontroll, saatelehetede komplektsuse kontroll, saatelehtedelt olevakauba väljastuse registreerimine autodele.  Samuti teostati ladustamise ja laoväljastuse moodul vöötkoodiga, mis on seotud ühtsesse tootmisprotsessi ja loaväljastusse.

Categories:

Comments are closed