fbpx

IDSys OÜ toode on RFID tehnoloogial põhinevate lahenduste integratsioon ning tarkvaraarendus, mille tulemusena lisatakse kliendi ressursside jälgimise süsteemile täiendav funktsionaalsus ja automatiseeritus.

See väljendub:

 • Laovarude täpsem jälgimine nt seeläbi, et mõni varudena üles võetud objekt on jäänud laoarvestusse sisse kandmata või ei ole informatsiooni, kus täpsemalt antud objekt asub
 • Ajaline kokkuhoid objektide sissekandmisel ja inventuuri teostamisel
 • Laotellimuste aja kokkuhoid komplekteerimisel
 • Laost väljuva tellimuse kontrolli oluline aja kokkuhoid, pole vaja kogu kaupa käsitsi saatelehelt kontrollida
 • Kolmanda osapoole tarkvara sidumine tarnija lahendusega, aja kokkuhoid andmete sisestamiselt ja kontrollilt

Joonis 5. näitlikustab terviklikku RFID tootetoote komponentide komplekti, mis koosneb riistvarast – RFID märgendid, lugejad, lokaalsed serverid jms – ning tarkvarast. Viimane on paigaldatav lokaalsesse serverisse ning ühildatav integratsiooniplatvormi kaudu kliendi süsteemiga. IDsys OÜ fookuses on kolm esimest blokki koos integratsiooniplatvormi pakkumisega, mille kaudu on võimalik siduda arendatav tarkvara klientettevõtte ressurssidega.

IDsysi poolt pakutav lahendus hõlmab järgmisi komponente.

1.    RFID riistvara paigaldus ja integratsioon:
 • RFID märgendid, mida programmeeritakse RFID printeri abil klientettevõtte poolt
 • Antennid
 • RFID lugeja(-d) koos rakenduste protokolliga
 • RFID printer
 • Käsilugeja(-d)
 • Server kliendirakendustega
2.    Tootestatud IDsys tarkvara
 • Lugeja middleware andmete filtreerimiseks
 • Integratsiooniplatvorm
 • Rakendustarkvara
 • Sidusmoodulid eri rakendustega andmevahetuseks
3.    Tarkvara integratsiooniteenus kliendi süsteemidesse, sh raamatupidamistarkvara laomoodulitega
4.    Veebirakendus vähemnõudlike klientide teenindamiseks

Joonis 6. IDsys poolt pakutava lahenduse komponendid

Iga kliendi puhul mõnevõrra erineb täpne konfiguratsioon, sest mõne kliendi juures on tarvis installeerida mitmeid lugejaid, teise kliendi juures piisab teenuse osutamisel ühest lugemispunktist. Mõnede klientide puhul on tarvis eeskätt käsilugeja rakendust, teiste puhul statsionaarseid lugejaid. Eksisteerib suur hulk potentsiaalseid kliente, kes ei vaja integratsiooniteenust, vaid on rahul veebipõhise aruandlusmootoriga, mille kasutamise eest on nad nõus maksma perioodilisi litsentsitasusid. Samuti on nõuded kliendi poolelt rakendustarkvarale erinevad – mõned kliendid soovivad näiteks teostada varude dünaamika statistikat või jälgida varude liikumist kogu logistikaahela lõikes, teiste klientide puhul piisab ühe lao piires säilitatavate varude ülestähendamist raamatupidamisprogrammi laomoodulis ning kolmandatele veebipõhisest aruandemootorist.

Kuivõrd IDsys OÜ ise ei tooda riistvara, siis on ettevõte oma konkurentsipositsiooni säilitamisel rõhumas rakendustarkvara ja ärimudeli innovaatilisusele, mis võimaldaks pakkuda:

 • Vajalikku paindlikkust (tarkvaraplatvorm üles ehitatud modulaarsuse printsiibil ning optimeeritud suure hulga märgendite üheaegseks registreerimiseks)
 • Universaalsust (lähtutakse peamistest majandustarkvaradest, millega rakendustarkvara peab ühilduma)
 • Hinnapaindlikkust (eri kliendisegmentidele on pakutavad eri tooted, vastavalt nende reaalsetele vajadustele)
 • Skaleeruvat kasutajaskonda enda poolt hallatava serveri baasil (veebipõhine rakendus)

Joonis 8. IDsys OÜ toote arhitektuur

Modulaarsed süsteemi osad võimaldavad pakkuda eri  klientidele eri otstarbega rakendusi ning on paigutatavad kas kliendi serverisse või IDsys serverisse. Mõned kliendid võivad eelistada serveri hostingut, samuti võimaldab IDsys keskserver pakkuda veebipõhiseid rakendusi. Veebirakendust on võimalik arendada dünaamiliseks, kus klient saab oma eelistuste põhjal defineerida kuvatavad raportid, lisada neile oma logod ja sümboolika, teostada automaatset teavitust kord kuus või korra kvartalis jms.

RFID Tehnoloogia

RFID (Radio Frequency Identification) on raadiomärgendtehnoloogia, mis koosneb aktiivsest või passiivsest raadiomärgendist ning seda märgendit tuvastavast raadiolugejast. Raadiomärgend on sisuliselt miniatuurse raadioantenniga varustatud mikroskeem, mis omakorda on paigutatud paberit meenutavale alusele. On olemas ka teisi RFID märgendeid sõltuvalt rakendustest – näiteks nn smartcard’id (pääsla tuvastamiseks), e-lukud (e-seals, kallimate kaupade märgendamiseks), kestaga varustatud kaardid eriti nõudlikes keskkondades töötamiseks jne.

RFID märgendid jaotatakse laias laastus kahte – passiivsed ja aktiivsed. Passiivne raadiomärgend ei vaja tööks patareid, sest informatsioon loetakse märgendile saadetud ja peegeldunud raadiolainest ehk infovahetuse initsieerib väline energiaallikas.
Passiivse raadiomärgendi eelis seisneb tema odavuses mis avab turul laialdase RFID rakenduste kasutuselevõtu laomajanduses, müügis ja logistikas.

Raadiomärgend võimaldab talletada mikrokiibile kuni 2 kilobaiti informatsiooni, mis on piisav selleks, et kanda märgendil infot toote kohta: valmimiskuupäeva, parim enne, tarne sihtkoha ning näiteks lugemiskoha kohta. Iga raadiomärgend omab unikaalset koodi, mille alusel see märgend identifitseeritakse. Selle koodiga on omakorda võimalik siduda toote klassifikaator ning ülal näitena kirjeldatud täiendav informatsioon.