fbpx

Ettevõtte varade jälgimine ja inventuur on muutumas üha olulisemaks. Tihti on nendega seotud suured investeeringud.

Kellele?

IDsys poolt pakutava Tootmise jälgimine ja Kanban varude jälgimise RFID lahenduse eesmärk on toodetavate ja komplekteeritavate objektide jälgimine kogu tootmistsükli vältel.

Suunatud ettevõtetele, kes mõistavad digitaliseerimise ja innovatsiooni vajalikkust turul püsimiseks ka 10.a pärast. 

Tulemuseks on käibekapitali kokkuhoid, suurem koostetäpsus, õigeaegne tarne ja vigade vähenemine, tähtaegadest kinnipidamine ning personalikulude sääst.

KUIDAS?

Kontrolli saamiseks varustatakse toodang RFID kleebistega, millel on unikaalne ID number ja vajadusel ka muu täiendav informatsioon. Hilisem kontroll ja jälgimine ning tulemuste registreerimine on lihtne ja automaatne.

Pildil on iseloomustatud tootmisliin, kus on näidatud liinil olevad 
antennid(RFID lugejad), kastidel on  kleepsud ehk tagid ja niimoodi jõuab info tootmispersonali kätte. Pildil on ka töötaja, kellel on käsiskänner, millega ta kontrollib tooteid. Tänapäeval on  käsilugeja koos ekraaniga.

RFID kleebiste kasutamise puhul on mugav suurel mahul inventari leidmine, sest tuvastamine käib distantsilt.

MIKS?

MIDA ANNAB RFID SÜSTEEMI JUURUTAMINE


Parem ülevaade tootmise hetkeseisust

On näha mis on toodetud ja mida vaja veel toota. See aitab tootmist paremini planeerida ja vajadusel operatiivselt muudatusi teha. Mingil põhjusel tootmata jäänud detailid hakkavad varem silma ja töövoog on sujuvam.

Praagi põhjuste väljaselgitamine

Vajadusel saab vaadata iga detaili tootmise ajalugu – kes ja millal tootis, viimistles, pakkis. Ka varem sai teada kes tegi aga see info oli paberil ja selle otsimine oli suur ajakadu. Ja seda ei saanud teada millal tehti. 

Komplekteerimine

Kaupa pakkides on selge ülevaade mis detailid on pakitud ja mis on puudu. Tulevikus on võimalus integreerida ka kaamerasüsteem ja vaidluste korral saab kiirelt tõestada kes ja kuidas toote pakkis.

Statistika ja rapordid

RFID-ga saab koguda palju andmeid. Neid andmeid saab visualiseerida, nende andmetega saab teha statistikat, nende andmete pealt saab teha otsuseid. Live andmete pealt saab teha operatiivseid otsuseid. Pikemaajalise statistika pealt saab teha strateegilisi otsuseid.

Kadude registreerimise digitaliseerimine

Saab ülevaate mis detailid on läinud praaki ja mis on uuesti toodetud

Infovahetuse parendamine

 Projektide ja detailide lisainfot saab suunata just sellele inimesele kes seda infot vajab. Varasemalt oli infomüra palju, info edastati kõigile korraga ja mõnikord ei saanud aru kes mida selle infoga peaks pihta hakkama.

KASUTUSJUHTUM

RFID Journal kirjeldab, kuidas Kanada ettevõte Club Car käivitas 2003. aastal uue golfiautode liini. Liin asendas senist kahte tootmisliini, sest RFID tehnoloogia kasutuselevõtuga sai samal liinil toota nii elektrimootoriga kui ka gaasil töötavaid autosid. Kleebiste kasutamine tootmisel aitab omada täpset ülevaadet.

Uue liini jaoks töötas RFID lahenduse välja ICE Automation Group. Lahendus koosneb 80-st RFID kiibiga varustatud koostevankrist ja 46-st RFID lugejaga koostepunktist. Koostepunktid on varustatud arvutiga ja ühendatud tootmise jälgimissüsteemi.

Elektri või gaasiga töötavad jõuallikad varustatakse koosteliinile saabumisel triipkoodiga. Liinile sisenemisel loeb RFID lugeja koostevankri koodi ja tööline skaneerib ribakoodi, mis seotakse andmebaasis konkreetse tellimusega. Koostepunkti sisenemisel loeb punktis olev RFID lugeja vankri koodi ja saadab selle kesksüsteemi. Sealt tuleva info põhjal annab koostepunkti arvuti ülesande millised koosteoperatsioonid ja milliste tööriistadega tuleb läbi viia. Arvuti ka kontrollib, kas operatsioonid on läbi viidud ja annab alles seejärel loa koostevankri liigutamiseks järgmisse koostepunkti.

Kuna koostamine käib konkreetse tellimuse alusel, siis lisatakse koheselt ka kliendi poolt soovitud lisavarustus. Nii saadakse oluline aja kokkuhoid võrreldes varasema praktikaga, mil lisavarustus monteeriti hiljem valmistoodangu laoplatsil.

RFID tehnoloogia kasutuselevõtt vähendas lisaks tootmisliinide arvule ka autode koosteaga 88-lt minutilt 46-ni. Ainuüksi RFID koodi lugemise kiiruse arvelt võrreldes triipkoodiga, saavutati ajakokkuhoid, mis lubas tootmisvõimsust 6,5% võrra suurendada.