fbpx
AUTOMATISEERITUD VARAHALDUS 

Masinnägemine 

Masinnnägemine on masinnõppe valdkond, kus treenitakse arvuteid visuaalset maailma tõlgendama ja mõistma. Kasutades digitaalseid pilte ja videosid ning süvaõppe mudeleid, saavad masinad objekte täpselt tuvastada ja klassifitseerida ning seejärel reageerida sellele, mida nad “näevad”.

Pildi tuvastus

Võimaldab tuvastada objekte, asukohti, inimesi, teksti ja protsesse pildilt või videolt ning klassifitseerida.

objekti tuvastus

Analüüsitakse objekti parameetreid ja nende vastavust nagu näiteks: defektid, mõõdud, positsioon ja kogus

Näotuvastus

Biomeetriline autentimine on kiirem ja mugavam kui konventsionaalsed läbipääsukaardid. Turvalisust saab dubleerida eri vahenditega.

Tekstituvastus

Pildilt tuvastatakse tekst, mis aitab välistada käsitööst tulenevad vead ning säästa aega andmesisestusel

Kasutusjuhtumid

Masinnägemine on tehnoloogia, mille põhiväärtuseks on automatiseerimine ja täpsus, mis ületab kaugelt inimese nägemise võimalused. See pakub püsivat kõrgetasemelist täpsust, 24/7 funktsionaalsust ja kiiret andmete töötlemist, mida on lihtne skaleerida. Lisaks vähendab see oluliselt inimeste andmesisestus aega ja sellega seotud veaprotsenti.

OCR – Optiline karakteri tuvastus

Tegemist on pildilt teksti tuvastamise ja töötlemise funktsiooniga mis aitab vähendada aega andmesisestusel tuvastades objekte või näiteks saadetiste vastuvõtmisel dokumendi täitmist.

Objekti tuvastus – inventuur

Suureks probleemiks on aeg ja raha mis kulub inventari haldamisele. Kasutades masinnägemise objekti tuvastuse funktsionaalsust on võimalik need protsessid ära optimeerida. Pildilt või videolt loetakse kokku vajalikku(de) – objekti(de) – kogus(ed)