fbpx

IDSysesitas kauvutoetuse saamiseks EAS-ile taotluse, tehnilise lahenduse väljatöötamiseks. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatus, vaadanud 3.11.2010. a läbi IDsys OÜ poolt septembris 2010. a esitatud taotluse registreerimisnumbriga EU37759 projektile „RFID põhise kõrge lisandväärtusega integratsiooniteenuse osutamiseks vajaliku infrastruktuuri soetamine” rahuldas IDsys OÜ taotluse majandus- ja kommunikatsiooniministri 28 jaanuari.2008. a määruse nr 10 „Alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetuse tingimused ja kord“ (edaspidi nimetatud Määrus) kohase kasvutoetuse saamisek alusel. Projekti kogu maksumuseks on 780000.- eek + KM, millest EAS finantseerib kuni 65%.

Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond logo2

Categories:

Tags:

Comments are closed