fbpx

Kellele?

IDsys OÜ on pakub RFID Logistika lahendust kaubandus ja logistika ettevõtetele. Tegemist on igatsorti suuremahulise varade ja inventuuri tuvastamisega.

Funktsionaalsus

  • Võimalik tuvastada automaatselt kaubaühikute teekonda näiteks laost poeruumidesse ning väljumist poeruumist.
  • RFID-tehnoloogia võimaldab automaatselt tuvastada laoseisu ning ostude registreerimist automatiseerida. Tulemuseks on kauba parem jälgitavus, varguste vähenemine ja inventuuriks kuluva aja kokkuhoid.

Jae- ja hulgikaubanduses on RFID süsteemide kasutus olnud valdkondlikult üks populaarseimaid, kuivõrd sarnaselt logistikaga on varude haldusega seotud küsimusi võimalik adresseerida efektiivselt RFID abil. RFID-d on võimalik jae- ja hulgikauplustel kasutada näiteks järgmisel otstarvel :

  • Vara jälgimine (asset tracking) – võimaldab vähendada varade kadusid, parandada ülevaadet varade asukohast ning vähendada vigu billingul läbi kaubaaluste korrektsema monitooringu ning sidustamise maksesüsteemiga. RFID on ka turvaelemendi eest ning kaitseb varguste eest.
  • Varade asukoht logistikaahelas – tänu RFID süsteemidele on võimalik aru saada konkreetselt igal ajahetkel, kus parasjagu üks või teine kaubasaadetis paikneb ning seeläbi vähendada varustamise tsüklilisust ning üleliigset varustamist. Viimase kaudu saab omakorda juhtida käibevahendeid
  • Poelao juhtimine – igal ajahetkel on võimalik positsioneerida poe enda laos vajalik ese või kaubaalus ning seeläbi parandada klienditeenindust. Paraneb ülevaade parasjagu laos olevate kaupade osas ning võimaldab vältida kauba ammendumist. Samuti on võimalik RFID abil vähendada inventuuriks vajalikku aega. Vastavalt praktilisele näitele Alien Technology kaasusest ühe kaubandusketi näitel kahanes inventuuri tegemiseks vajalik 3 inimeseline meeskond ühele inimesele ning 2,5 päevase inventuuri asemel vajati 1 tund.
  • Brändi autentsuse juhtimine – kasutades nn TID märgendeid, kus on tehase poolt omistatud unikaalne ja mittemuudetav võti ning kliendi enda salvestatav ala, on võimalik igal ajahetkel kõrvutada neid numbreid andmebaasiga ning aru saada, kas kogu kaup on autentne või on vahepeal võltsinguga asendatud.

RFID võimaldab tootjatehasest või edasimüüjatelt tarnitava kauba asukohta hinnata – kas tellitud kaup on jõudnud riiki, kas tellitav kaup on jõudnud kesklattu, kas kesklaost on kaup väljastatud, kas on jõudnud konkreetsetesse poodidesse, kas saatelehel märgitud kauba tellimiskogused on korrektsed ja kas õige kaup on jõudnud õigetesse poodidesse. Triipkood võimaldab küll teostada sarnast jälgimist, kuid kogu väärtusahela lõikes muutub varade jälgimine väga kulukaks tänu inimeste osalemisele kauba skaneerimisel.